บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Contact

สำนักงานใหญ่

2, ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทร +66 (0) 38 918 200
แฟ็กซ์ +66 (0) 38 918 299

สาขากรุงเทพ

968 อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : +66 (0) 2632 4260